Nowe zasady składania wniosków paszportowych

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 43 ustawy o dokumentach paszportowych – „paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.” Powyższe oznacza, że od dnia 17 stycznia 2013 roku wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego będzie można złożyć u dowolnego wojewody na terenie całego kraju bez względu na miejsce zamieszkania, czy zameldowania.

Wprowadzone rozwiązanie z całą pewnością ułatwi uzyskanie paszportów osobom, które mieszkają i pracują z dala od miejsca zameldowania. Nowe zasady są także wyrazem coraz częstszego odchodzenia przez ustawodawcę od kryterium miejsca zameldowania jako decydującego o właściwości organów administracyjnych

Nowa ustawa wprowadza także nowość w zakresie możliwości uzyskiwania paszportów tymczasowych przez osoby, które są zmuszone do uzyskania paszportu w związku z nagłymi przypadkami związanymi z prowadzoną działalnością zawodową (dotyczy to np. nieplanowanej podróży służbowej). Także takie rozwiązanie we współczesnym świecie bez granic należy ocenić pozytywnie.