Dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego członka rodziny

Orzeczenie jest jeszcze nieprawomocne i nie wiadomo czy zostanie utrzymane w mocy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Powyższy wyrok ma jednak istotne znaczenie dla rodzin pacjentów, którzy nieprzytomni lub w stanie agonalnym zostają przewiezieni do innego szpitala, w którym następnie umierają. Rodzina takiego pacjenta będzie miała możliwość skorzystania z upoważnienia do wglądu do dokumentacji medycznej sporządzonego w innej placówce medycznej, co niejednokrotnie ma istotne znaczenie z punktu widzenia medycznych procesów odszkodowawczych.