Darowizna na wypadek śmierci

W dniu 13 grudnia 2013 roku podjęta została w sprawie o sygnaturze akt III CZP 79/13 Uchwała 3 sędziów Sądu Najwyższego – zgodnie z którą: „Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.”

Nie znamy jeszcze uzasadnienia powyższej uchwały, ale jak tylko będzie ono dostępne poinformujemy Państwa o motywach rozstrzygnięcia Sądu.