Nowa stawka odsetek ustawowych

Od dnia 23 grudnia 2014 roku wysokość odsetek ustawowych wynosi 8 % w stosunku rocznym. W tym dniu w życie weszło bowiem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 2014r. poz. 1858). Obniżenie wysokości odsetek ustawowych jest efektem obniżek stóp procentowych, skutkujących z kolei obniżeniem wysokości odsetek maksymalnych (które zgodnie 359 § 21 k.c. nie mogą w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego) poniżej wysokości odsetek ustawowych ustalonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. 2008r. Nr 220, poz. 1434).