Cennik

Ceny za usługi świadczone przez Kancelarię są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała) oraz charakteru sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Klient przed podjęciem decyzji o zleceniu sprawy Kancelarii i przed podpisaniem umowy, otrzymuje wyczerpującą informację na temat wysokości wynagrodzenia oraz innych dodatkowych kosztów, jakie mogą się łączyć ze sprawą.

 

Stosujemy następujące sposoby ustalania wynagrodzenia: