Prawo handlowe – bieżąca obsługa spółek

  • stała i kompleksowa obsługa prawna spółek
  • zakładanie spółek handlowych – sporządzanie umów, statutów
  • postępowanie przed sądem rejestrowym (rejestracja oraz zgłaszanie zmian do KRS-u)
  • przygotowywanie kompletnych dokumentów związanych z posiedzeniami organów spółek (zarządu, zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej)
  • umowy o zbycie udziałów (akcji),
  • postępowania upadłościowe i naprawcze
  • reprezentacja spółek w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i przed organami administracji publicznej
  • opracowywanie umów z członkami zarządu (kontraktów menedżerskich)