Zakres usług

Oferta naszej Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjno-prawnych (od spółek prawa handlowego, do przedsiębiorców jednoosobowych działających w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej), jak również do klientów indywidualnych borykających się z zawiłościami prawnymi w życiu codziennym i rodzinnym.

icon1

Prawo cywilne i konsumenckie

icon24

Prawo rodzinne

Prawo rzeczowe

icon23

Prawo spadkowe

Dochodzenie należności 

icon22 

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Prawo handlowe bieżąca obsługa spółek

Bieżąca obsługa przedsiębiorców indywidualnych

icon21

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

icon20

Prawo administracyjne

Prawo budowlane

Ochrona danych osobowych

icon1

Prawo medyczne (działalność lecznicza)

icon1

Prawo autorskie

icon1

Postępowania sądowe

icon1

Substytucje

icon19

Szkolenia