Zasady substytucji

  1. Zastępstwo procesowe musi zostać zlecone minimum na 2 dni przed terminem rozprawy telefonicznie albo mailowo.
  2. Zlecenie musi zawierać opis rodzaju sprawy, przewidywany czas trwania i przebieg rozprawy (np. czy będą przesłuchiwani świadkowie) oraz dokładną informację o sądzie i terminie rozprawy.
  3. Kancelaria potwierdza przyjęcie zlecenia do wykonania w formie maila zwrotnego lub telefonicznie. Potwierdzenie zawiera wycenę i fakturę pro – forma wraz z numerem rachunku, na który należy uiścić wynagrodzenie, którego uiszczenie jest warunkiem wykonania zlecenia.
  4. W razie zaakceptowania warunków substytucji - strony uzgadniają taktykę procesową, zlecający przesyła skany dokumentów oraz opłaconą substytucję i potwierdzenie przelewu wynagrodzenia Kancelarii.
  5. Kancelaria przesyła pisemny raport z rozprawy w ciągu 2 dni od dnia odbycia posiedzenia sądu.